OM

FullSizeRender

 

Om Merete Lund Fasting:

Er fra Lom og bor i Arendal.

Bakgrunn

  • Førsteamanuensis i idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, 2012 –
  • Philosophiae doctor, Pedagogisk institutt, NTNU, 2012

Prosjekter:

Jeg har skrevet bok om utelek for Universitetsforlaget. Den kommer ut i november 2017.

9788215027272

Kroppslighet i barnehagen: Høsten 2015 startet jeg opp dette forskningsprosjektet i samarbeid med barnehager som er med i nettverket «Barn og rom». Målet med arbeidet er å få større forståelse for barn kroppslige lek. prosjektet ble avsluttet våren 2016. Har publisert en artikkel der noen resultater drøftes: Magien i utetiden. Denne er skrevet sammen med Knut Løndal og står i boka Læring (red.: Maria Øksnes og Einar Sundsdal). Se mer under artikler.

 Barn og rom nasjonalt: Jeg er en av fire som sitter i styringsgruppen i dette nettverket.

Outdoor play and learning: Jeg er medlem i internasjonalt nettverk. Handbook of outdoor play and Learning kom ut på SAGE publication juli 2017. Dette blir en viktig bok for den som er opptatt av lek og læring utendørs. Nettverket møttes sist på Eecera konferansen 31.aug 2017 i Italia.

Friluftsliv- bokprosjekt: Friluftslivsmiljøet i Norge har en ny antologi på gang og her skal Jannicke Høyem og jeg skrive sammen om kunnskap og friluftsliv. Boka kommer ut i 2018.

 

Forskningsgrupper:

SEP-HEP research group; Sport and Exercise Psychology: Health, Education, and Performanceat the University of Agder (UIA)

Barn og rom lokalt på UIA: Forskningsgruppe med medlemmer fra tre fakulteter ved Universitetet i Agder som jobber med barn og rom på tvers av fag

 

 

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes