I MEDIA

Atikler, radio og fjernsyn Merete Lund Fasting

barnehage.no: https://www.barnehage.no/bevegelse-lek-livsmestring/skal-forske-pa-hvordan-barnehagen-kan-fremme-bevegelsesglede-og-livsmestring-gjennom-lek-i-naturen/222504?fbclid=IwAR1E_OlKW6I8FSHbpZnhM9Kd-5DNjnUeLtptuGce2-NUu0vK5iBpPUHSxpg

Innlegg på utdanningsnytt.no mars 2020: https://www.utdanningsnytt.no/livsmestring-merete-lund-fasting-utelek/bevegelse-lek-og-friluftsliv-kan-bidra-til-livsmestring/235397

Intervjuet om lekesteder for barnehagebarn: https://www.barnehage.no/artikler/vann-sand-og-sole-er-frydefullt/483741?fbclid=IwAR0blzYEkjWCrudbOVs9gzcNF_MRDZ6JpZqHJA9H2BWO6hTyvZNSi1H7TTs

Intervjuet av plusstid.no angående fritidsaktiviteter for barn

plusstid.no:  https://www.plusstid.no/helse-og-velvaere/helse/fysisk-aktivitet/fritidsaktiviteter-for-barn?

fbclid=IwAR1HWMVKicYvd3qmTrisQZqmFRy5xAUClWmwNA6XAlpgA9lpwnA_Kx1UOLk

KK: https://www.kk.no/mamma/det-er-aldri-greit-a-presse-barn-til-a-begynne-pa-en-fritidsaktivitet/71567477

VG: Familieklubben: https://familieklubben.no/aktiviteter/derfor-er-det-viktig-for-barn-aa-vaere-utendoers/339

– Må ikke gjøre lekeplassen for trygg

NRK Sørlandet Radio 10. november 2017: intervjuet om bokutgivelse: Barns utelek

Forskning.no mai 2017 http://forskning.no/blogg/helsebloggen/barnas-lek-viktig-folkehelsen

Vennesla tidene februar 2017: Bevaring av natur- Vennesla

Dagsrevyen 18.10.2016 :https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19101816/18-10-2016#t=22m10s

Sørlandssendingen 18.10.2016: https://www.nrk.no/sorlandet/_-barn-blir-flinkere-av-a-leke-ute-1.13185124

Utdanningsnytt.no: https://www.utdanningsnytt.no/magasin/2016/oktober/barn-som-mestrer-naturen-er-tryggere/

Abc nyheter og klikk.no Hvem går barna på aktivitet for?

I Familie og barn våren 2016: Familie og barn 1 (se tekst under mappen Inspirasjon)

Radio Sør, 18.2.2016: https://soundcloud.com/radiosor/forsker-pa-lek

Aftenposten Oppvekst (og adressa.no, fedrelandsvennen.no, aftenposten.no): Fri lek trumfer idretten

Artikkel i Aftenposten viten: La barn styre leken

Dagsavisen Lek gir robuste barn

Forskning.no: Barn vil ha hytter i trærne

Hyttemagasinet: Bygge hytter i trærne

Artikkel i Agderposten: ja til et lekende liv

Artikkel i Agderposten: Naturen- vår største kjærlighet

Artikkel i Arendals tidene: Ta med barna ut del 1 og Ta med barna ut del 2

NRK livsstil: Slipp astma-barn fri

P4 høsten 2013: Slutt og regulere barns lek

NRK Radiofront januar 2014

God morgen Norge: 2002

NRK Puls: 30.september 2002

aftenpostenoppvekst-1-2015

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes