OM

FullSizeRender

Om Merete Lund Fasting:

Er fra Lom og bor i Arendal.

Bakgrunn

  • Førsteamanuensis i idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, 2012 –
  • Philosophiae doctor, Pedagogisk institutt, NTNU, 2012

Prosjekter:

Fra 1.1.2020 er jeg i gang med post doc. Prosjektet «The power of play» omhandler blant annet hvilke betydning 24 åringer synes deres lek i barndommen har hatt for dem.

Jeg har skrevet bok om utelek for Universitetsforlaget. Den kom ut i november 2017 og kan kjøpes på Universitetsforlaget.no

9788215027272

Denne boka har blitt oversatt til engelsk og kommet ut som open access…

https://www.universitetsforlaget.no/en/playing-outdoors

Playing Outdoors

Forskningsgruppe:

SEP-HEP research group; Sport and Exercise Psychology: Health, Education, and Performanceat the University of Agder (UIA)

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes