ARTIKLER

Artikler av Merete Lund Fasting

Fasting, M.L. (1997). Friluftsliv og mestringsopplevelser for barn. Kroppsøving nr 4., s. 5-11 barn med astma og mestringsopplevelser i friluftsliv

Fasting, M.L. (2013b). Bevegelseslek. Kroppsøving nr. 3, s. 6-9, last ned PDF fil:  bevegelseslek i kroppsøving

Fasting, M. L. (2013c). Lekens sanselighet. In J. W. Andersen, Larsen, I. B. og Thorød, A. B. (red.), Engasjement i praksis (s. 51-61): Cappelen Damm Akademisk: lekens sanselighet

Fasting, M. L. (2014a). Barns lekeverden utendørs med eksempler fra magilek og spionering. Barn(2), 7-19. BARN_nr2-2014_Fasting

Fasting, M. L. (2014b). Havfruen, jungellek og klatring- En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek. I T. Hangaard Rasmussen (red.), På spor etter lek (s. 160-175). Fagbokforlaget. havfruen-jungellek-og-klatring

Fasting, M.L. (2015). Klatring i trær og hyttebygging. Nordisk barnehageforskning,  Vol 10 (6), s. 1-12. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1431/1278

Fasting, M.L. (2015). Kronikk: Barn lærer også med kroppen. Barnehagefolk nr. 4. Debatt innlegg Barnehagefolk

Fasting, M.L. (2016). Det lekende friluftslivet. I: Horgen, A. , Fasting, M.L., Lundhaug, T. Magnussen, L.I. og Østrem, K. (red.) Ute! Pedagogiske, sosiologiske og historiske perspektiver på friluftsliv (s. 65-81).  Fagbokforlaget. Det lekende friluftslivet 

Løndal, K. og Fasting, M. L. (2016). Magien i utetiden. I: Øksnes, M. og Sundsdal, E. (red.) Læring, Barndom i barnehagen. (s. 95-116). Cappelen Damm: magien i utetiden

Fasting, Merete Lund (2017). Bevegelsesglede og motorisk kompetanse. I Barnehagefolk, temahefte: Livsmestring og helse, s. 44-47 Bevegelsesglede

Fasting, Merete Lund (2017). The Magic of Outdoor Play: A Hermeneutic Approach. In T. Waller, E. Ärlemalm-Hagsèr, E. B. Hansen Sandseter, L. Lee-Hannond, K. Lekies, & S. Wyver (Eds.), The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning (s. 630-645). SAGE.

Høiem, J. og Fasting, M. (2019). Kunnskap i friluftsliv. I Hallandvik, L. og Høiem, J. (red.). Friluftslivspedagogikk. Cappelen Dam.

Skreland, L. & Fasting, M. L. (2021). Forskerkroppen. I M. L. Fasting, L. Skreland & J. Kampmann (Red.),
Å forske blant barn. Cappelen Damm Akademisk.

Fasting, M.L, Høyem, J. and Bischoff, A. (2022). Barndommens landsskap. En studie av unge voksnes minner i møte med barndommens nærnatur. Journal of Research in Arts and Sports Education, 6(1). https://jased.net/index.php/jased/article/view/3017

https://jased.net/index.php/jased/article/view/3017

Fasting, M.L and Høyem, J. (2022). Freedom, joy and wonder as existential categories of childhood – reflections on experiences and memories of outdoor play. Journal of adventure Education and outdoor learning, 1-14. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14729679.2022.2066008

Fasting, M.L., Høyem, J. Neresen, C. og Johansen, B.T. (2023) Friluftsliv og psykisk helsearbeid: Hvordan sosialt friluftsliv, bevegelsesglede og naturnærvær kan bidra til livsmestring | Tidsskrift for psykisk helsearbeid (idunn.no)

Skroll til toppen